Kontrollere lugtgener

For at kontrollere lugt og gener hermed skal en ventilationsløsning systematisk indblæse og efterfølgende udsuge forurenet luft.