Biotieteet

Terveydenhuoltoa palvelevassa teollisuudessa on runsaasti hygieniavaatimuksia, jotka on täytettävä, ettei ihmishenkiä vaaranneta.