Rökgasevakuering vid behov av mekanisk rökevakuering - FläktGroup

Mekanisk rökevakuering för att kunna upprätthålla brandgasfria vägar ut och in i byggnaden.