Lagstiftning & Ekodesign (ERP)

Lagstiftningskrav från olika lokala och internationella myndigheter påverkar FläktGroup som leverantör av produkter och lösningar för en internationell marknad. I vår utveckling så har vi ofta redan överträffat kommande lagkrav och direktiv och därmed kunnat erbjuda framtidssäkra lösningar. Vi levererar inte bara produkter av högsta kvalitet inom inomhuskomfort och kritiska ventilationslösningar utan även energieffektiva produkter som har en positiv inverkan på fastighetsägare ekonomi och vår gemensamma miljö.