Brandsäkerhetslösningar för människor och byggnaders säkerhet

Brandspjäll som förhindrar att brand och brandgaser sprider sig i ventilationskanalen. FläktGroup hjälper er ta fram en säker brandlösning.