Brandsäkerhet

FläktGroup är en pionjär när det gäller lufthantering vid brand eller föroreningar. Vår erfarenhet av stora byggprojekt för olika typer av byggnader gör oss till experter inom området.