Brandcellsindelning

Upprätthåll brandcellsindelning med snabbresponsiva brandgasspjäll.