Waarvoor staat FläktGroup Belgium

We brengen het grootste deel van onze tijd op het werk door, daarom is een goede werksfeer van het allergrootste belang. FläktGroup stelt alles in het werk om een geschikte en gezonde werkplek aan te kunnen bieden aan haar medewerkers.