2022-10-20

ETCE-palopellin CE-merkintä on laajennettu koskemaan irti rakenteesta -asennustapaa

FläktGroup kehittää jatkuvasti ratkaisuja rakennusten ilmanvaihdon paloturvallisuuden parantamiseksi. Akkreditoitu palolaboratoriomme Akaassa luo tähän erinomaiset edellytykset.

Viimeisimpänä osoituksena jatkuvasta tutkimus- ja kehitystyöstämme on valmistamamme ETCE-palopellin CE-merkintä laajennettu koskemaan myös irti rakenteesta -asennustapaa. Tämä asennustapa tuo merkittävää etua ahtaissa asennuspaikoissa.

   

Irti rakenteesta -asennuksessa ETCE-palopellin kanssa käytetään lisävarusteena toimitettavaa ETCZ-1-asennuspantaa. Palopellin ja seinän/katon väliin jäävä kanava eristetään niin, että EI60 paloluokan vaatimukset täyttyvät.

   

ETCE-palopelti on CE-merkitty tuotestandardin EN 15650:2010 mukaan ja sen palonkestävyys on testattu testistandardin EN-1366-2 mukaan.