2021-11-30

FK-palopeltien tuotekoodit uudistuvat

Yhdenmukaistamme FK120- ja FK90 -palopeltien tuotekoodit tilausprosessin selkeyttämiseksi.

Muutoksen myötä vanhat tuotekoodit (FK90 ja FK120) poistuvat kokonaan käytöstä. Uudet FK92-alkuiset tuotekoodit tulevat voimaan 1.1.2022. Muut nimikkeitä koskevat tiedot (LVI-numero yms.) eivät muutu.