2020-01-22

LEHDISTÖTIEDOTE 22.1.2020

­

FläktGroup arvioi puhaltimien kilpailukykyä

  

FläktGroupin tavoite on olla energiatehokkaiden ilmanvaihtoratkaisujen johtava toimittaja. Kilpailukyky  ja innovaatiojohtajuus ovat avaintekijöitä tämän tavoitteen saavuttamisessa.

   

Ilmanvaihtoteollisuutta koskevat säädökset ovat muuttuneet merkittävästi viime vuosina ekosuunnitteludirektiivin tultua voimaan. Samaan aikaan ilmanvaihtokoneiden markkinat ovat muuttuneet. Tämä markkinasuuntaus on tuottanut lisäarvoa, mutta asettanut samalla haasteita kilpailukyvyllemme.

   

Varmistaakseen yhtiön tulevaisuuden ilmankäsittelykoneliiketoiminnassa, FläktGroup-konserni on päättänyt toteuttaa monivuotisen strategisen kehittämisohjelman. Tämän johdosta käynnistetään selvitys, jonka tarkoituksena on löytää kilpailukykyisin toimittaja ilmankäsittelykoneissa käytettäville, Turun tehtaalla valmistettaville puhaltimille. Tavoitteena on varmistaa, että FläktGroup vastaa energiatehokkuusvaatimuksiin ja pystyy kasvattamaan markkinaosuuttaan myös jatkossa.

   

Mahdollinen toimittajan vaihtaminen voi johtaa puhallinvalmistuksen loppumiseen Suomessa ja Turun puhallintehtaan sulkemiseen lähitulevaisuudessa. Tämän johdosta FläktGroupin Suomen yksikössä on tänään käynnistetty yt-neuvottelu. Toteutuessaan tehtaan sulkeminen johtaisi enintään 90 työpaikan vähenemiseen FläktGroupin Suomen yhtiöissä. Järjestelyt ajoittuisivat kevään ja syksyn 2020 väliselle ajalle.

    

   

Yhteydenotot:

   

Rainer Knuts, toimitusjohtaja FläktGroup Finland +358 (0)40 868 3143