2019-12-05

Asiakastyytyväisyystutkimus

FläktGroup teetti loka-marraskuussa asiakastyytyväisyystutkimuksen, jonka tavoitteena oli selvittää asiakkaiden tulevaisuudennäkymiä ja FläktGroupin asemoitumista markkinakentässä. Tutkimus tehtiin sähköisenä kyselynä FläktGroupin asiakkaille ja henkilökunnalle. Tutkimuksen käytännön toteutuksesta vastasi Innolink, ja tulokset perustuvat 200 asiakasvastaukseen.

image