2019-12-05

Asiakastyytyväisyystutkimus

FläktGroup teetti loka-marraskuussa asiakastyytyväisyystutkimuksen, jonka tavoitteena oli selvittää asiakkaiden tulevaisuudennäkymiä ja FläktGroupin asemoitumista markkinakentässä. Tutkimus tehtiin sähköisenä kyselynä FläktGroupin asiakkaille ja henkilökunnalle. Tutkimuksen käytännön toteutuksesta vastasi Innolink, ja tulokset perustuvat 200 asiakasvastaukseen.