2019-02-05

Kiitos teille, asiakkaamme!

Teetimme marras-joulukuussa 2018 asiakastyytyväisyystutkimuksen, jonka tavoiteena oli selvittää asiakkaiden tyytyväisyyttä ja tulevaisuudennäkymiä, sekä FläktGroupin asemoitumista markkinakentässä. Tutkimus tehtiin puhelinhaastatteluina ja siihen osallistui 200 asiakasta. Tutkimuksen käytännön toteutuksesta vastasi Innolink.