Palvelinsalien jäähdytys

Yhteiskuntamme on pitkälti riippuvainen tietokonejärjestelmistä. Yritysten liiketoiminnalle elintärkeä data tulee pystyä suojaamaan.