Koneellinen savunpoisto

Savunpoistolla tarkoitetaan savun poistamista huonetilan yläosasta. Savun poistaminen huoneen yläosassa olevasta savulohkosta aikaansaa huoneen alaosaan savuttoman vyöhykkeen, joka turvaa ihmisten poistumista ja helpottaa pelastushenkilöiden sammutus- ja pelastustehtäviä. Savunpoiston tehokkuus perustuu siihen, että savu nousee palopesäkkeestä ympäröivää ilmaa kevyempänä huoneen yläosaan ja leviää katon rajassa. Savulohko muodostetaan kattoon kiinnitetyillä savusuluilla. Ennen savunpoistopuhaltimien käynnistämistä korvausilma-aukot on avattava, koska alipaine saattaa rikkoa rakenteita ja voi aiheuttaa vakavan vaaratilanteen. Korvausilmapuhaltimia käytettäessä savunpoistopuhaltimet käynnistetään niiden kanssa samanaikaisesti. Käytännössä korvausilmapuhaltimet mitoitetaan siten, että savua poistettavaan tilaan syntyy lievä alipaine.