Paineistusjärjestelmän toimintaperiaate

Paineistuslaitteiston toiminta perustuu siihen, että paineistus käynnistyy heti palon alkuvaiheessa. Paineistus helpottaa ihmisten pelastamista ja palon sammutusta koko palon ajan. Paineistuspuhaltimilla saadaan suojattavaan tilaan ylipaine, joka estää savun leviämisen palavasta tilasta suojattavaan tilaan. Paineistuspuhallin toimii normaalissa lämpötilassa. Jos palavaan tilaan johtava ovi aukaistaan poistumisen tai sammutushyökkäyksen johdosta, tulee paineistusjärjestelmän saada aikaan virtausnopeus oviaukossa suojattavasta tilasta palavaan tilaan. Ylipaineistus edellyttää pääsääntöisesti ilmanpurkausaukon järjestämistä palavasta huoneistosta.