Oppilaitokset

Luokkahuoneiden ja muiden opiskelutilojen ilmanvaihdosta tulee huolehtia niin, että sisäilman laatu on mahdollisimman hyvä oppimisen ja kehittymisen kannalta.