Patenterad algoritm för maximal effektivitet vid låga luftflöden