EcoNet

EcoNet respresenterar hur FläktGroup ser på vad modern batteriåtervinning bör leverera