Medycyna i farmacja

Systemy wentylacyjne dedykowane branży farmaceutycznej muszą spełniać najwyższe wymagania, aby chronić życie ludzkie.