Utrzymywanie warunków higienicznych

Filtracja i dyfuzja powietrza mogą mieć duży wpływ na czystość pomieszczeń.