Kontrola temperatury

Zapewnienie kontroli termicznej dla każdego pomieszczenia o różnych potrzebach wymaga zrozumienia dystrybucji i dyfuzji powietrza.