Clean Rooms & Labo's

Bij het werken met chemische stoffen is het van groot belang dat de omgeving vrij is van verontreinigingen.