Zdravotnictví

Ve zdravotnictví se potkává řada rozličných požadavků, aby byly splněny hygienické předpisy, které chrání lidský život.