Regulace teploty

Řízení a regulace teploty pro různé velikosti vnitřních prostorů s různými potřebami vyžaduje pochopení distribuce a proudění vzduchu.