Bytové domy

Větrání bytových domů z bezpečnostních důvodů při opuštění budovy v nouzové situaci poskytuje maximální pohodlí.