Nyligen visade produkter

 • UV-C Luftströmsdesinfektion

  UV-C Luftströmsdesinfektion

  Modulaggregat

  Vår nya serie aggregatmonterad och kanalmonterad UV-C luftströmsdesinfektion har utvecklats för att döda över 90 % av alla virus i antingen till- eller avluftsledningarna till ett luftbehandlingsaggregat eller i tillhörande kanaler. Lösningen har testats grundligt och omfattar följande säkerhetsåtgärder: ljusfällor, UV-C-resistent siktfönster och brytare på dörrarna.

  • En enkel lösning som avlägsnar över 90 % av alla virus i till- eller avluftsströmmen
  • Inget ozon bildas
  • Finns för både nya och befintliga luftbehandlingsaggregat
  • Gör att aggregat med återcirkulering kan tas i drift igen