2021-09-27

Mängder av ventilations- utmaningar i arktiskt klimat

I Kiruna stadshus fanns många krav. Utifrån var det uppvärmningsbehov i polarnatten och kyla från midnattssolen. På insidan fluktuerande behov i samlingssalar och stabil fukthalt i konstsalongen.

 

Nya Kirunas nya Stadshus var ett projekt fyllt av ventilationsutmaningar: Uppvärmning i polarnattens bitande kyla och avkylning i midnattssolens oavbrutna strålar var två av de externa. Inifrån verksamheten kom dessutom krav på både konstant fukthalt i konstgalleriet och önskemål om certifiering som miljöbyggnad.

 

Uppvärmning

I centrum för den mycket effektiva uppvärmningen i Kirunas nya stadshus finns de energisnåla eQ-aggregaten. Med en energiåtervinning på upp till 86% finns grunden till både god driftsekonomi och bra miljöegenskaper.

Med 175 VAV-spjäll och 250 kylbafflar regleras klimatet noggrant i varje del av byggnaden. Därmed sprids inte bara klimatstyrningen mycket exakt, så att spill och överskott undviks. Det blir också en inomhusmiljö med hög komfort och trivsel för både tillfälliga besökare och de som jobbar där.

 

Avkylning

I en helt rund byggnad, med många stora fönsterytor, är interiören ständigt utsatt för värmeinstrålning och behovet av kylning och ventilation konstant. Särskilt norr om polcirkeln, där midnattssolens ständiga närvaro under en period blir en särskilt besvärlig faktor.

I Kiruna Stadshus är de 180 kontorsrummen utrustade med WEGA kylbafflar som står för både värme, kyla och ventilation. Varje rum har egen klimatstyrning som tar hänsyn till den vandrande solen och de 175 VAV-spjällen ser till att balansen i systemet alltid är perfekt.

 

Stabilitet och variation

I husets finns också behov av konstanta förhållanden även vad gäller fuktnivåerna i det fina konstgalleriet. Det eQ-aggregat som betjänar konsthallen är därför utrustat med en befuktningsmodul.

I samlingslokaler är behoven av ventilation stora – men bara när evenemang av olika slag lockar dit regionens invånare. Den behovsstyrda ventilationen gör att energiförbrukningen hålls på en mycket låg nivå – under 60 kWh per kvadratmeter och år. Det är när nog hälften av vad BBR ställer för krav på dagens nybyggnation.

 

Läs mer om ventilationen i Kiruna Stadshus i vårt referenscase om bygget.

 

Du kan också läsa mer i vår broschyr om Cold Climate Ventilation.

 

Och du kan hålla dig up-to-date och följa utvecklingen med knepiga utmaningar, smarta lösningar och aktuella leveranser i Nya Kiruna genom att följa vårt LinkedIn-konto!