2021-12-15

Hotellbaffeln Orion ger himmelskt inneklimat med jordnära kostnadsnivå

I hotellmiljö är komforten ett högt prioriterat mål, samtidigt som ventilationen måste vara mycket energieffektiv. Genom att välja ”hotell”baffeln Orion kan Scandic Kiruna ha mycket hög komfort i sina hotellrum, både vad gäller inneklimat och ljudnivåer. Samtidigt kan man behovsstyra ventilationen och uppnå stora besparingar på energiförbrukning till systemen.

Med behovsstyrning anpassas ventilationen till ett hotells naturliga variationer i närvaro. Hög luftkvalitet och behagligt klimat kombineras med god ekonomi.

 

”Hotell”baffeln Orion är en aktiv kylbaffel för ventilation, kyla och värme. Den är avsedd för hotellrum, enskilda sjukhusrum och kontorsrum där den extra låga ljudnivån och höga komforten kommer särskilt väl till pass. Scandic Kiruna valde Orion för att ge möjligheter till effektiv behovsstyrd ventilation och högsta komfort på hotellrummen. Orion har som tillval FläktGroups unika Pi-funktion, som säkerställer högsta komfort även i befintliga kanalsystem.

 

Bra driftsekonomi med behovsstyrning
I hotellmiljö är variationerna i ventilationsbehovet uppenbara; hotellrum är belagda eller tomma,  matsalen är full vid frukost och lunch – men betydligt mindre besökt vid andra tider. Med behovsstyrd ventilation och VAV (variable air volume) finns det möjligheter att spara mycket energi på onödig drift i tomma eller halvtomma lokaler, en stor fördel för både miljö och driftsekonomi.

 

Med Modbus-styrning kan överordnade system göra ventilationssystemen ännu smartare. Genom att koppla ihop med hotellets bokningssystemen kan obokade hotellrum t.ex. ha minimiflöde på ventilationen för att inte dra energi i onödan. Även bokade hotellrum kan behovsstyras genom att sättas i boost-läge för att förberedas för gästen, först när han checkar in i receptionen.

 

Hög komfort med Orion och Pi-funktion
Scandic Kiruna valde att låta entreprenören Skanska installera ”hotell”baffeln Orion från FläktGroup på sina hotellrum. Skälen var både ekonomi- och komfortbaserade. Orion har olika gallerlösningar så att luftflödet kan anpassas efter rummets form.

 

Med tillvalet ”Pi” (pressure independent) kan Orion få ställbara dysor och en flödesreglering som upprätthåller en optimal Coanda-effekt oavsett luftflöde. Det ger en högre komfort än traditionella bafflar med spjällreglering. Luftflödet styrs då alltid längs tak och väggar istället för att orsaka drag mitt i rummet, där gästen vistas. Det gör Orion tryckoberoende, vilket gör att den passar i alla kanalsystem.

 

På Scandic Kiruna säkerställer Orion också en god sömn genom sin mycket låga ljudnivå (mindre än 20 db(A)). En komfortegenskap som naturligtvis är extra viktig i hotellrum!

-----------------------

Du kan läsa mer om Orion och Bafflar med PI-funktion i separata nedladdningsbara PDFer. Och läsa fler nyheter om Nya Kiruna här.