2020-11-26

AP BIO LUFTRENARE

Den nya innovativa serien AP BIO luftrenare från FläktGroup är det bästa sättet att skydda sig mot luftburen spridning av virus och bakterier i nästan alla former av slutna utrymmen.

Tack vare den revolutionerande filtreringstekniken AirFend kan virus och bakterieroskadliggöras till 99,995 %– inklusive SARS-CoV-2 – när luften passerar genom filtren i aggregatet. AirFend är en till 100 % naturlig lösning.

Ta reda på mer >>