2018-10-24

Ny layout på FläktGroups hemsida

I samband med att vi har bytt namn så har även vår hemsida fått nytt utseende!