Parkeringshus

Systemlösningar för parkeringshus bör övervaka och reglera avgashalten och samtidigt vara redo för att snabbt evakuera rökgas i händelse av brand.