Behovsstyrd ventilation med högsta mätprecision

Rätt mängd luft vid rätt tillfälle. Det är den – i teorin – enkla principen för ett effektivt VAV-system. Men för en optimalt fungerande helhet krävs mycket precisa mätningar av luftflöde och tryck. Optivent Ultra med patenterad ultraljudsmätning levereras komplett och fabrikskalibrerat för smidig installation och högsta mätprecision, även när det monteras utan raksträcka före och efter spjället..