Mat & Livsmedel

Mat- och livsmedelsindustrin är ett komplext område, eftersom stränga hygienkrav ofta kombineras med låga temperaturer, rätt luftfuktighet och hålla ner driftskostnader för att minska livscykelkostnaden.