Ventilation på kontor

Inomhusluftens kvalitet blir allt viktigare på arbetsplatser.