Gigafactory ventilationslösningar

FläktGroup har ett komplett utbud av ventilations- och luftbehandlingslösningar för batteriproduktion.