Ventilation - så fungerar luftdon och ventiler

Balanserad luftväxling säkras genom att tillräckligt med luft förs in i huset genom luftdon/ventiler. Vi hjälper dig att beräkna luftflöde för att undvika problem.