Gå till huvudmeny

Att förstå direktivet om byggnaders energiprestanda

Förstå direktivet om byggnaders energiprestanda. Se vilken funktion energiövervakning och byggnadsstyrningssystem (BMS) har i hållbara byggnader.

Att förstå EPBD och att känna till hur man jobbar för hållbar framtid 

Vad är EPBD? Vad betyder det för mig? Alla svaren finns här.    

 

Vi lever i en ständigt expanderande och föränderlig värld. Miljöfaktorer är en oerhört viktig del av vårt dagliga liv. Att andas in hälsosam luft är bland annat vad EPBD handlar om. Ren luft, rena lösningar, ren miljö.

 

Så, vad är EPBD kan man fråga sig. EPBD står för ”Energy Performance of Buildings Directive” och handlar om att alla byggnader ökar effektiviteten i sin energianvändning och minskar sina koldioxidutsläpp.    

 

 

Vad är det långsiktiga målet med EPBD? 

 

EU fastställde direktivet om byggnaders energiprestanda redan 2003. Målet var att skapa incitament för en omfattande förbättring av energieffektiviteten. Ett mål som de fortsätter att sträva efter med stor ambition och som en prioriterad fråga. Det har sedan dess regelbundet reviderats för att anpassa sig till EU:s mål genom åren med ett slutmål 2050 där det finns hopp om att EU:s byggnadsbestånd kommer att förbinda sig till nollutsläpp. Något som vi på FläktGroup strävar efter att uppnå med varje ny innovativ produkt och lösning som vi utvecklar.  

 

Vi har detta i åtanke inte bara för våra kunders skull utan även för vår egen luft. Hälsosamare lösningar kräver smartare design. 

 

EPBD-kraven är ambitiösa och ställer höga krav på företagen när det gäller hälsosamare lösningar, och det med rätta. Cirka 40 % av energiförbrukningen i EU används enbart i byggnader och över en tredjedel av EU:s energirelaterade utsläpp av växthusgaser kommer från byggnader. Det är mycket och kraven behövs.

 

 

Vilka är de uppdaterade EPBD-kraven?  

 

 

  • Alla nya bostadshus och andra byggnader ska ha nollutsläpp från växthusgaser på plats senast 2030. 
  • Offentligt ägda byggnader är inte heller undantagna, med målet 2028 i åtanke. 
  • Fossila bränslen ska fasas ut för uppvärmning och kylning och anläggningar som drivs av fossila bränslen ska vara helt urfasade 2040.  
  • Åtgärder som syftar till renovering av byggnader - krav på att upprätta planer för att minska koldioxidutsläppen i byggnadsbeståndet. 
  • Energiförbrukning

 

David Black, affärsutvecklare, förklarar: 

 

”FläktGroups fullständiga energiövervakning gör det möjligt för fastighetsägare och fastighetsförvaltare att inte bara se den totala elförbrukningen för fläktarna utan också den totala energiåtervinningen och den effekt som levereras till värme- och kylbatterierna. Genom att mäta energianvändningen är det möjligt att hantera börvärden och drifttimmar för att minska energiförbrukningen och minska tillhörande koldioxidutsläpp.” 

Ambitiösa men viktiga mål och krav här. Känner du dig tveksam hur du skall gå vidare? Oroa dig inte. Vi på FläktGroup finns här för att hjälpa till. 

 

 

Vad ska du som fastighetsägare göra nu? 

 

Det är dags för en uppgradering. Att förbättra din energiprestanda och energiövervakning för att uppfylla EPBD-standarden görs enkelt med FläktGroup och behöver inte vara komplicerat. Vi ger dig ett förslag på ett relativt enkelt tillvägagångssätt. Fläkt Edge kan mycket väl vara för den bästa lösningen för dig. 

 

Direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD) kräver att alla byggnader med en energianvändning >290 kW ska ha någon form av byggnadsautomation, antingen ett BMS eller ett styrsystem för byggnadsautomation (BACS). Syftet med ett sådant system är att förbättra luftkvaliteten och energieffektiviteten som en del av målet att uppnå nollutsläpp av koldioxid. FläktEdge har utvecklats som ett alternativ till dessa system som är anpassat för alla typer av byggnader.  

 

1200x1000 flaktedge interface.png

 

Ett enda styrsystem för att integrera alla byggprodukter under ett och samma paraply på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt. Upp till 80% lägre energiförbrukning, spara driftkostnader och investera i något meningsfullt för dig.

 

FläktEdge, det enkla valet för ett hållbart system.