Tunnelfläktar

Effektiv ventilation är ett viktigt krav för livsuppehållande under jord. Fläktgroup har installerat tunnelfläktar i underjordiska strukturer över hela världen.