Spoortunnels

Spoortunnels dienen te worden geventileerd om gevaarlijke ophopingen van verontreinigende stoffen te verwijderen, de risico’s van rook bij brand te beperken en de door treinen en andere elektrische apparatuur opgewekte warmte af te voeren.