Krytá parkoviště

Řešení systému krytých parkovišť by mělo sledovat a kontrolovat znečištění vzduchu a být také připraveno k nouzového odsávání v případě požáru.