Systemy różnicowania ciśnień

Systemy różnicowania ciśnień są stosowane do tworzenia dróg ewakuacyjnych wolnych od dymu. Zwykle wentylator pracuje z daną prędkością, aby uzyskać nadciśnienie 50 Pa potrzebne do stworzenia bezpiecznej drogi ucieczki.