Pomieszczenia czyste & Laboratoria

Czyste środowisko wewnętrzne w laboratorium jest istotne dla prawidłowego przebiegu badań, ale szczególnie ważna jest także ochrona środowiska zewnętrznego w przypadku pracy z substancjami niebezpiecznymi.