Kontrola zapachów

Aby kontrolować zapach, system wentylacyjny musi systematycznie wychwytywać i skutecznie usuwać powietrze złej jakości.