Kontroler Jakości (dostawy, półprodukty, wyroby gotowe)

Miejsce pracy: Ołtarzew