Produkcja urządzeń medycznych

Tworzenie urządzeń medycznych wymaga całkowicie czystej i wolnej od drobnoustrojów przestrzeni wewnętrznej