Laboratoria

W przypadku pracy z substancjami niebezpiecznymi duże znaczenie ma nieskażone środowisko