Produkcja farmaceutyczna

Środowisko wewnętrzne, w którym odbywa się produkcja przemysłu farmaceutycznego musi spełniać wysokie wymagania czystości powietrza.