Mikroelektronika

Środowisko wewnętrzne, w którym odbywa się produkcja urządzeń mikroelektronicznych musi spełniać wysokie wymagania czystości powietrza.