Centra danych

Zarządzanie powietrzem w centrum danych jest kluczowym wymogiem; jeśli warunki ulegną zmianie, dane mogą zostać utracone lub uszkodzone.